NIEUWS

7 juni 2021

Nieuwe Europese auteursrechtenwet gaat in. Laten we bruggen bouwen.

Wat gebeurd er als bekende (social) mediaplatformen gedwongen worden om meer verantwoordelijkheid te nemen rondom de content die wordt geüpload?  NU.nl plaatste vandaag deze analyse.

Open Nederland zal zich samen met haar leden in eerste instantie richten op herbruikbare, open, oplossingen om makers en platformen dichter bij elkaar te krijgen met handige tooling en gebalanceerde afspraken die voor iedereen te begrijpen zijn.

Tweede Kamer
CC BY SA 2.0 - Risastla
April 2021
 
Filter Me Niet 2

Met de nieuwe auteurswet worden digitale platformen zoals YouTube, Vimeo of Instagram verantwoordelijk voor de content die makers uploaden. FilterMeNiet.nl is een online wizard, waarmee mediamakers kunnen voorkomen dat algoritmes hun werk onterecht filteren en verwijderen. Het is een demoproduct, dat nu vooral wordt ingezet om een brug te slaan tussen uploaders en online platformen. Maar de wizard heeft veel meer te bieden. Met dit project zetten de ontwerpers van YURR studio en Vereniging Open Nederland hun tanden in de doorontwikkeling van de demo en het stimuleren van het gebruik van de wizard onder mediamakers en creatieven.

Dit is een project binnen de gezamenlijke call ‘Techneut zoekt ontwerper’ met Cultuur Eindhoven. Binnen deze call werden veelbelovende technische projecten gematched met ontwerpers om de projecten verder te brengen en meer impact te realiseren.

Juni 2020

Suggesties Open Nederland en Wikimedia NL naar Tweede Kamer

Uit onze analyse bleek dat overweging 82 van de richtlijn niet opgenomen is het wetsvoorstel noch in de memorie van toelichting voor dit voorstel. Deze overweging stelt kortgezegd dat het altijd mogelijk moet zijn om een open licentie te gebruiken. Zowel voor content als voor source code natuurlijk. Lees onze e-mail naar de Kamerleden hier.    

Juni 2020

Brief van Bits of Freedom en Communia

Open Nederland heeft zich gevoegd bij een open brief aan de tweede kamer die opgesteld is door Bits of Freedom en Communia. In deze brief maken we ons sterk voor de gevaren van de internetlters op onze internetvrijheid. We staan compleet achter de brief en zijn blij dat deze belangen goed behartigd worden door onze bevriende organisaties.  

Juni 2020

Open Nederland publiceert nieuwsitem 

Een analyse van het wetsvoorstel in gewone  mensentaal.

Juni 2020

Analyse wetsvoorstel vanuit Open Nederland

Na de consultatieversie van het wetsvoorstel zijn er nog enkele nieuwe versies geweest en stakeholdergesprekken gehouden. Helaas was Open Nederland hierbij niet uitgenodigd. Vorige maand is een nieuw wetsvoorstel naar de procedurevergadering van de commissie Justitie en Veiligheid van de tweede kamer gestuurd. Gebaseerd op deze versie heeft Open Nederland een analyse geschreven in hoeverre het voorstel veranderd is ten opzichte van de consultatieversie. De hele analyse kan je hier vinden.

April 2020

A better way to implement Article 17? New German proposal

[EN] While the German Government has yet to produce an implementation proposal for Article 17, we may now have gotten a first insight in what such an implementation might look like.

December 2019

France proposes upload filter law, “forgets” user rights

[EN] France’s implementation proposal is important to follow wherever you are in the EU, because it likely marks the worst-case scenario of how Article 17 could unfold if rightsholders get their way.

Oktober 2019

Upload-Filters and other Competitive Advantages for Big Tech Companies

[EN] Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market (DSM), with its goal to close the so-called “value-gap”, contains several strong incentives to use and further develop filtering technologies. It also introduces a direct liability regime, which puts content-service sharing providers (CSSPs) at risk if they do not successfully implement upload-filters as it is only in exceptional situations that CSSPs will not be required to use these filters.

Augustus 2019

Internetconsultatie implementatievoorstel NL

In 2019 heeft Open Nederland, Creative Commons en Wikimedia Nederland samen gereageerd op een publieke consultatie. We hebben destijds aangegeven dat we van mening waren dat het implementatievoorstel de richtlijn niet volledig en juist omzette. We maakten ons ernstig zorgen over de balans tussen de bescherming van rechthebbenden en de belangen van EU-burgers en -bedrijven. Lees de hele reactie hier.

Mei 2019

Laat Bits of Freedom het uploadfilter uitleggen

Je kan het bijna niet gemist hebben: anderhalf maand geleden werden nieuwe Europese regels over het auteursrecht aangenomen. Inclusief het omstreden uploadfilter. Wij hebben de Europese Commissie gevraagd ons te betrekken in de uitleg van die regels.

April 2019

Nederlandse overheid spreekt zorgen uit omtrent Artikel 17

Gezamenlijke reactie van Nederland, Luxemburg, Polen, Italie en Finland op de draft Directive of the European Parliament and of the Council on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC

Maart 2019

EU Parlement stemt voor Artikel 13. En nu?

Elke upload van je gescand en gekeurd door een commercieel bedrijf: daar heeft een meerderheid van het Europees Parlement zojuist haar handtekening onder gezet. De wetgever heeft daarmee het maatschappelijk belang van een open internet ondergeschikt gemaakt aan de belangen van grote bedrijven en tussenpartijen.